Slider

BIOAls alles meezit gaan 20 leerlingen die onderwijs volgen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs van de groepen Botter en Schouw van De Twijn uit Zwolle in mei 2021 op schoolkamp naar BIO Vakantieoord in Arnhem.  
Een schoolkamp zorgt ervoor dat er een (nog) betere binding tussen de leerlingen onderling en leerkracht ontstaat.Doordat ieder op elkaar aangewezen is, kunnen er doorbraken ontstaan in de relatie en zelfredzaamheid van leerlingen. Daarnaast ontdekken leerlingen tijdens de (specifieke) kampen wat ze leuk vinden en draagt dit bij aan het vinden van een zinvolle (en structurele) vrijetijdsbesteding.Er wordt tijdens de 'vakantie' ook nog hard gewerkt aan de doelen van de leerlingen:
Leren leren: de leerling ontwikkelt een open en flexibele houding ten opzichte van de wereld om hem heen, mede in het kader van een leven lang leren.
Leren taken uitvoeren: de leerling leert zich (zelf)redzaam en weerbaar gedragen bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten en leert samen te werken aan een taak of activiteit.
Leren functioneren in sociale situaties: de leerling leert op adequate wijze om te gaan met eigen gevoelens en wensen. En leert daarbij respectvol en verantwoordelijk om te gaan met anderen.
Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief: de leerling krijgt zicht op de eigen voorkeuren, interesses en toekomstwensen op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.  

Het JKF Kinderfonds en de leerkrachten van De Twijn vinden het belangrijk dat deze kinderen weer een leuk vooruitzicht hebben in deze nare Coronatijd.

Voorpret is ook belangrijk!

Bijdrage JKF Kinderfonds € 1.353

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl