bol

JKF Kinderfonds

Het JKF Kinderfonds zet zich al sinds 1900 vanuit Arnhem in voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren tot 25 jaar met een lichamelijke beperking. JKF Kinderfonds is begonnen als eerste kinderrevalidatiecentrum in Nederland en financiert nu participatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek. 

Lees meer

Gezondheidsfondsen en jongeren lanceren samen community 2K40 voor de gezondste generatie in 2040

Samen met bekende en (nu nog) onbekende makers  lanceren twintig gezondheidsfondsen op 20 oktober 2020 een community met de naam ‘2K40’. Deze community, gecreëerd voor en door jongeren,  is onderdeel van het meerjarenprogramma  ‘De Gezonde Generatie’ dat er de komende twintig jaar voor moet  gaan  zorgen dat de Nederlandse jeugd de gezondste van de wereld wordt, zowel fysiek als sociaal en mentaal. 

De community wordt gelanceerd met   een film  waarin  alle  jongeren  van Nederland  worden  opgeroepen  om hun ideeën voor een gezonder leven te delen met #2K40. De  film  start met de stem van  zangeres  Naaz  (22):  ‘Als het zo doorgaat, is meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek over 20 jaar… dat wil ik niet.’  

Jongeren willen meer aandacht voor gezonder leven 

De omgeving speelt een belangrijke rol en kan jongeren helpen en stimuleren om gezond te leven  om zo  het beste uit zichzelf te halen. Toch ervaren jongeren nu  regelmatig  het tegenovergestelde. Uit  onderzoek  van Market Response,  onder zowel jongeren  (12-18 jaar)  als volwassenen  (18+),  blijkt dat jongeren  het belangrijk vinden om gezonder te eten en drinken.  Er  mag  volgens hen ook meer aandacht komen voor het voorkomen van pesten en daarnaast vinden jongeren  het belangrijker dan volwassenen dat de samenleving rookvrij wordt gemaakt  en dat er harder wordt opgetreden tegen drugs. Kortom, jongeren  willen op een aantal punten meer aandacht voor gezonder leven.  Via 2K40 kunnen jongeren hun stem laten horen en aandacht vragen voor dat wat ze zelf belangrijk vinden. 

Bekende gezichten 

In de  oproepfilm zien we bekende en onbekende gezichten, onder wie artiesten  Delany  en  Naaz  en  YouTuber  Govert Sweep,  die  hun  ervaringen, dromen en ambities  uitspreken. Ze willen social media en de community 2K40 inzetten om samen een gezonder leven en een gezondere wereld te creëren. Ze roepen andere jongeren op om ook mee te bouwen en ideeën te delen. “Fysieke gezondheid is zo belangrijk. Ik merk zelf altijd wanneer ik lekker sport, goed opsta en lekker voor mezelf zorg, dat ik mij ook zo veel beter in mijn hoofd voel, met nieuwe ideeën kom, gelukkig ben, fit ben.” Aldus Govert (22).  Zijn boodschap: “Wij kunnen dit!  Jij kan dit, en doe het niet voor mij, doe het niet voor je ouders, maar doe het voor jezelf!”  

2K40 Stephen Delany Govert Elke Bowi website


Door met elkaar te praten, kunnen we veel verder komen 

Elke (20), wereldkampioen rolstoelschermen bij de jeugd en één van de gezichten in de campagne, legt uit waarom zij onderdeel wil zijn van de 2K40 community en hoe belangrijk het is voor jongeren om een plek speciaal voor hen te hebben: “Juist door jongeren aan het woord te laten, die hetzelfde hebben meegemaakt, kunnen anderen zien van ‘Hé het ligt niet aan mij, ik ben niet de enige’. En op die manier maak je het veel bespreekbaarder voor elkaar. En op die manier kun je ook anderen vinden die hetzelfde meemaken. Want praten tegen een volwassene  kan vaak nog een hele grote stap zijn, want je hebt het gevoel ‘maar die begrijpen mij niet’. Door juist met elkaar te praten, kunnen we veel verder komen en weet je dat je er niet alleen voor staat.” 

De makers van morgen 

Jongeren worden via TikTok, Instagram en YouTube opgeroepen om mee te bouwen aan de community en hun ideeën te delen. De jongeren met de meest toffe ideeën krijgen hulp en middelen om hun idee uit te werken en het bereik te vergroten. Zo wordt 2K40 een community met toffe content, gemaakt door en voor jongeren, die inspireert om het beste uit jezelf, elkaar en het leven te halen. 

Het tij keren is hard nodig 

Twintig gezondheidsfondsen maken de Gezonde Generatie én de community 2K40 mogelijk, omdat een gezonder leven en een gezondere omgeving voor kinderen en jongeren hard nodig zijn. Als de huidige trend zich voortzet, is volgens het   RIVM  namelijk meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek in 2040. Dat tij willen de gezondheidsfondsen keren, samen met  alle jongeren en uiteindelijk heel  Nederland. 

Jongeren aan het roer 

Mark  Monsma, directeur van het programma Gezonde Generatie:  ‘Deze generatie jongeren staat heel bewust in het leven.  Jongeren willen een gezonde en gelukkige wereld. Wij steunen dat. De huidige jongeren zijn creatief en impactvol in het agenderen van issues. Het idee voor de community ‘2K40’ kwam dan ook bij de jongeren zelf vandaan. Met 2K40 geven we jongeren niet alleen het podium, maar zetten we ze ook aan het roer. En wij staan met twintig gezondheidsfondsen en een groeiend aantal partners achter hen en steunen ze. Samen gaan we op weg naar de gezondste generatie in 2040  en  zorgen we ervoor dat mensen in Nederland langer gezond kunnen leven.’    
 Gezonde Generatie 1

De ouders van de toekomst 

De jongeren van nu, zijn de ouders van de toekomst: wanneer zij zelf de voordelen ervaren van een gezonde leefstijl en de juiste kennis en vaardigheden bezitten, dan gaan ze de behoefte aan een gezonder leven ook uiten. Zo veranderen we  samen met overheden en bedrijfsleven in de goede richting en  draagt iedereen uiteindelijk bij aan een gezonder Nederland. Vandaag zetten deze jongeren via 2K40 de eerste stap. 

Ideeën delen via Instagram, TikTok en YouTube met #2K40 

Ideeën kunnen worden  gedeeld  via Instagram, TikTok  en YouTube, met hashtag #2K40.  Ideeën die voor 5 november 2020 worden ingestuurd, worden door de jury bekeken en maken kans om met hulp en middelen ook echt tot leven te komen op 2K40. De jongeren met de beste ideeën worden zo ‘de makers van de toekomst’ binnen de community 2K40. De jury bestaat uit jongeren, bekende makers en de gezondheidsfondsen.  Meer informatie en spelregels zijn te vinden op   www.2k40.nl   

Over Gezonde Generatie  

Het meerjarenprogramma Gezonde Generatie is een initiatief van 20 gezondheidsfondsen. Deze gezondheidsfondsen streven ernaar dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. Om dat mogelijk te maken wordt  met het programma Gezonde Generatie in de gezondheid van toekomstige generaties geïnvesteerd en gewerkt aan een gezonde basis, een gezonde leefstijl én een gezonde omgeving voor alle jongeren van Nederland met en zonder een beperking. 

Hier is norm- en gedragsverandering voor nodig. Denk aan: vrij blijven van verslavingen aan tabak, alcohol, drugs en gamen, voldoende beweging, een goede balans tussen in- en ontspanning, voldoende slaap, niet pesten, veilig vrijen en gezond eten en drinken.  

Mark  Monsma, directeur  van het programma Gezonde Generatie:  ‘De ambitie is dat in 2040 de Nederlandse jeugd de gezondste is ter wereld.  Niet omdat we willen winnen of de beste willen zijn, maar omdat we onszelf willen blijven verbeteren  en  ons tot het uiterste willen inspannen voor een gezonde toekomst van onze jeugd. En zolang er andere landen zijn die hun jeugd een gezonder leven geven, dan kunnen wij daarvan leren. Wij willen ons aan die goede voorbeelden optrekken. Andersom zou het ook mooi zijn als wij, met alles dat we in Nederland de komende jaren gaan doen en leren, ook andere landen kunnen inspireren om het nog beter te doen,  voor hun jeugd. Want uiteindelijk verdient ieder kind en iedere jongere, waar ook ter wereld, een gezond leven dat de vrijheid geeft om het beste uit zichzelf en het leven te halen.   www.gezondegeneratie.nl 

Woordvoerders 

Mark Monsma (directeur van het programma Gezonde Generatie)  
Elke Lale van Achterberg (Wereldkampioen rolstoelschermen) 
Govert Sweep (YouTuber) 

Contact  

Voor meer informatie, beeldmateriaal en/ of interviewaanvragen, neem contact op met:  
Samenwerkende gezondheidsfondsen / Team Gezonde Generatie 
Alice Kroeze 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
M 06-28851151 

Laatste Nieuws

 • Geïndividualiseerde effectbepaling bij speekselreducerende behandeling

  20210037 glycopyrroniumSamenvattend kan op basis van het (aanvullende) uitgevoerde onderzoek het volgende worden geconcludeerd:

  Het gebruik van glycopyrronium, bij kinderen met een neurologische aandoening die werden geëvalueerd en/of behandeld door het saliva control team van het Radboudumc, kwam meer voor dan van tevoren verwacht. Hoewel de ervaring is dat glycopyrronium in ons centrum vaak toegepast wordt als ‘overbrugging’ of na het falen van andere behandelingen, bleek uit het onderzoek dat het medicijn bij veel kinderen als eerste behandeloptie werd toegepast, voorafgaand aan een verwijzing voor meer invasieve behandeling.

  Glycopyrronium heeft de potentie om een grote impact te hebben op zowel praktische, sociale, als emotionele gevolgen van speekselverlies in het dagelijks leven en de fysieke en sociaal-emotionele gevolgen van posterior speekselverlies, hoewel dit niet bij alle kinderen gezien werd en deze uitkomstmaten niet voor alle kinderen van toepassing waren. Dit laat wederom zien dat het belangrijk is om per individu te bepalen wat wordt gezien als een zinvolle verbetering, in plaats van het inzetten van een gestandaardiseerd meetinstrument. Het toepassen van een geïndividualiseerde uitkomstmaat zou verder kunnen bijdragen aan het bepalen van de waarde van glycopyrronium ten opzichte van andere behandelopties.

  Langdurig gebruik van de medicatie kwam regelmatig voor en leek goed getolereerd te worden, zolang op tijd ingegrepen werd bij het optreden van bijwerkingen om ernstigere symptomen te voorkomen. Het is lastig om risicofactoren te vinden voor het optreden van hinderlijke bijwerkingen en zo te voorspellen bij welke kinderen hier extra op gelet zou moeten worden. Dit benadrukt het belang van goede oudereducatie en monitoring bij het inzetten van dit medicijn.

  In een eventueel vervolgproject zou de onderzoeksgroep graag de doelgroep uitbreiden naar kinderen die niet binnen het saliva control team bekend zijn.
  De kinderen, die glycopyrronium voorgeschreven kregen binnen de eerste- of tweede lijn of in zorginstellingen, zijn binnen dit onderzoek waarschijnlijk deels gemist. Verder onderzoek bij deze groep zou het beeld over de algehele toepasbaarheid en inzetbaarheid van glycopyrronium verder verduidelijken.
  Bovendien willen de onderzoekers de waarde en veiligheid van glycopyrronium graag uitgebreider onderzoeken bij kinderen met posterior speekselverlies.
  De resultaten suggereren dat het medicijn een goed effect kan hebben op het welzijn van deze kinderen en het verminderen van luchtweginfecties, en dat het indikken van speeksel/ slijm niet bij alle kinderen voor problemen zorgt.
  Binnen het huidige onderzoek was de groep kinderen echter te klein om aan deze resultaten sterke conclusies te verbinden. Daarnaast lijkt het erg belangrijk om de toepasbaarheid van de MPSsaliva control verder te onderzoeken en de uitkomstmaat waar mogelijk ook te valideren, om een verdere evidence-based implementatie van dit instrument bij verschillende behandelingen voor speekselverlies mogelijk te maken.

  Bijdrage JKF Kinderfonds samen met Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting € 9.000

  lees meer

 • Framerunning voor jonge kinderen met een ernstige fysieke beperking

  20210101 FramerunningDeze aanvraag betreft de aankoop van 2 nieuwe frames (maten Baby en Mini) om die uit te laten proberen bij kinderrevalidatiecentra en bij (grote) eerstelijns kinderfysiotherapiepraktijken.

  Stichting Frame Running Nederland heeft enkele kleine maten frames beschikbaar in de uitleenpool. Tijdens de testperiode van de toolbox (voorjaar-zomer 2022) zijn er echter meer frames in kleine maten nodig om een adequate periode uit te kunnen lenen aan de deelnemende centra/. Deze frames zullen uitgeleend worden aan kinderfysiotherapeuten, inclusief extra materiaal dat ontwikkeld is voor de toolbox. Na de uitleenperiode worden de betrokken kinderfysiotherapeuten geïnterviewd over hun bevindingen over het gebruik van het frame. Aan de hand hiervan kunnen de tools mogelijk nog aangepast worden.

  De frames zijn geschikt voor kinderen van 2 tot 8 jaar met een ernstige fysieke beperking. Zij zullen de frames gaan uitproberen bij hun therapeutische peutergroep of in een eerste lijns praktijk, waar zij normaliter al onder behandeling zijn. Hun ouders en indien mogelijk zijzelf ook zullen geïnterviewd worden over hun bevindingen, evenals de betrokken
  kinderfysiotherapeuten.
   
  Klik op de foto voor meer informatie over Frame Running Nederland.
   
  Bijdrage JKF Kinderfonds samen met Fonds Heuff de Zeeuw € 4.202

   

  lees meer

 • Wigwamvakanties

  20210058 Wigwam vakanties 2021Het was een roerig jaar voor Stichting Wigwam vanwege de Coronapandemie en de watersnood in Valkenburg. Maar ondanks de woelige start in de zomer en de geldende coronaprotocollen, zijn de vakanties zeer succesvol verlopen. Veel ouders hebben hun dankbaarheid al tijdens de vakanties geuit, maar ook achteraf heeft Wigwam veel positieve reacties mogen ontvangen.

  Op de Survivalweek na, hebben alle geplande vakantieweken door kunnen gaan. Het programma werd indien nodig aangepast aan de geldende maatregelen.
  Voor de wintervakanties hield dat in dat er geen programma kon worden aangeboden voor de broertjes en zusjes (brusjes). Er mochten alleen activiteiten georganiseerd worden voor kinderen en jongeren met een beperking dus dat vereiste opnieuw een aanpassing, zowel voor de projectleiders, de vrijwilligers als de gezinnen. Door de grote creativiteit van de projectleiding werden er voor de brusjes toch activiteiten aangeboden in hun eigen accommodatie. Die konden ze dan samen met hun ouders in hun eigen ‘bubbel’ uitvoeren. Ook werden er digitale activiteiten aangeboden, waaraan iedereen Coronaproof kon deelnemen.

  Er was dit jaar voor de vakanties dus veel extra voorbereiding en flexibiliteit nodig. Afgelopen jaar hebben, verdeeld over 7 locaties en 291 vakantieweken, 225 gezinnen aan een Wigwamvakantie deelgenomen. Er hebben in totaal 237 kinderen en jongeren met een beperking en hun 98 broertjes en zusjes vakantie kunnen vieren, mede mogelijk gemaakt door de hulp van meer dan 400 vrijwilligers!

  Bijdrage JKF Kinderfonds € 10.000

  lees meer

 • Effectiviteit digitale cognitieve trainingen bij NAH

  20140039 logo universiteit MaastrichtDe literatuurstudie behorende bij dit onderzoek laat zien dat een combinatie van computertraining en strategietraining een veelbelovende interventie kan vormen voor cognitieve revalidatie van kinderen en jongeren met hersenletsel.

  In de BrainLevel-interventie wordt gebruik gemaakt van deze nieuwe wetenschappelijke inzichten, door een uitgebreid strategietrainingsprotocol gekoppeld aan een motiverende computertraining. Analyses van de onderzoeksdata zullen in 2022 uitwijzen van de effectiviteit is van de BrainLevel interventie.


  Gedurende dit onderzoeksproject van Universiteit Maastricht is er een grote behoefte gebleken aan behandelmethoden voor kinderen met hersenletsel. Vanuit zorgprofessionals en verschillende Nederlandse revalidatiecentra is inmiddels herhaaldelijk gevraagd naar beschikbaarheid van het BrainLevel interventieprotocol voor inzet in de praktijk.

  Zoals boven genoemd is de BrainLevel interventie mogelijk verschillende effectief voor verschillende individuen. Het is daarom belangrijk om nieuwe behandelmethoden te blijven ontwikkelen die goed passen bij de behoeften van de kinderen en de zorgpraktijk, maar ook aansluiten bij nieuwe wetenschappelijke inzichten.

  Het naar Nederland halen en vertalen van veelbelovende buitenlandse behandelingen, zoals bijvoorbeeld de Teen Online Problem Solving interventie van Shari Wade, kan een alternatieve stap zijn om al meer behandelmethoden beschikbaar te maken voor de Nederlandse populatie.

  Dit onderzoeksproject heeft laten zien dat een grootschalig gerandomiseerd-gecontroleerd onderzoek naar de effectiviteit van een (nieuwe) interventie erg moeizaam verloopt.
  In de toekomst zouden nieuwe behandelmethoden geëvalueerd kunnen worden via alternatieve onderzoeksdesigns, zoals single case experimental designs (SCEDs), waarvoor minder deelnemers nodig zijn.
  Ook zou er in toekomstige onderzoeken aandacht kunnen zijn voor het werven van deelnemers via andere wegen dan de grote revalidatiecentra, zoals bijvoorbeeld via speciale onderwijsinstituten of via vrijgevestigde ergotherapeuten en psychologen

  Bijdrage JKF Kinderfonds samen met Cornelia-Stichting en Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting € 60.000

  lees meer

 • BENG22!

  SNJF Judo Beng22De Special Needs Judo Foundation (SNJF) heeft tot doel het bevorderen van de judosport voor mensen met een beperking. Maar tevens streeft de SNJF naar emancipatie en gelijkwaardigheid van judoka’s/mensen met een beperking. Daartoe worden onder andere judoka met een handicap de gelegenheid gegeven de katasport te beoefenen. Kata is een vorm van geformaliseerd Judo, waar alle technieken worden gedemonstreerd volgens een vast patroon. Daarnaast geven alle judoka's met een beperking de gelegenheid om zich te profileren in hun sport. Dit toernooi is een bijdrage tot de positieve opbouw van zelfvertrouwen. Daarnaast zijn ontmoeting en plezier belangrijke doelstellingen.

  Normaal wordt het toernooi jaarlijks gehouden, maar vanwege Corona(maatregelen) was het ruim twee jaar niet mogelijk om een toernooi te organiseren. In 2022 mocht het weer en in april hebben zo'n 320 judoka's en hun ouders, vrienden en supporters weer een geweldig judofeest meegemaakt. Er zijn mooie prestaties geleverd, prachtige prijzen gewonnen, er is veel plezier gemaakt en er zijn nieuwe (internationale) vriendschappen gesloten.

  Bijdrage JKF Kinderfonds samen met Fonds Heuff de Zeeuw € 4.000

   

  lees meer

 • Schoolkamp vervolgonderwijs

  Eindkamp vervolgonderwijs de TwijnIn juni zijn 31 examen-leerlingen binnen het uitstroomprofiel vervolgonderwijs van De Twijn op schoolkamp gegaan. De leeftijd van de leerlingen varieert tussen 15 tot en met 18 jaar. 

  Onderwijscentrum de Twijn wil haar leerlingen stimuleren, activeren en faciliteren bij het ontwikkelen van de vaardigheden die ze nodig hebben om een betekenisvolle plek in in onze samenleving te krijgen. Deze schoolkampen zijn een geweldige (leer)ervaring in dit proces.

  Tijdens het kamp is een sportdag georganiseerd op het terrein waar zij verbleven waarbij verschillende sporten en spelletjes met de jongeren zijn gedaan.Er was ook een uitstapje naar Giethoorn gepland waar bootjes gehuurd werden en een puzzelspeurtocht gelopen werd.

  De meerkosten - dat zijn de extra kosten die je moet maken vanwege de lichamelijke beperking van deze leerlingen - worden door het JKF Kinderfonds betaald.

  Klik op de foto om het filmpje van het kamp te bekijken en geniet mee!

  Bijdrage JKF Kinderfonds € 4.642

   

  lees meer

 • Developing AAC System to Extend Conversational Discourse

  20210043 Developing AAC System to Extend Conversational Discourse

  Klik op de foto om het filmpje te bekijken

  Bijdrage JKF Kinderfonds samen met Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting € 20.000

  lees meer

 • Speeksel-P studie Amalia Kinderziekenhuis

  20220025 Speeksel PDe SPEEKSEL-P studie – Situationeel, patiënt-gegenereerd en kindspecifiek speekselverlies evalueren: de impact op participatie.

  Chronisch, hinderlijk speekselverlies is een veelvoorkomend probleem bij kinderen en jongeren met cerebrale parese of andere (centraal-)neurologische aandoeningen. Naast het veroorzaken van lichamelijk ongemak leidt het speekselverlies tot een verhoogde zorglast en heeft het vaak een negatieve invloed op de (sociale) participatie van kinderen, doordat het stigmatiserend kan werken of kinderen juist kan isoleren. De impact van het speekselverlies op het dagelijks leven, zowel van kinderen als hun gezin, is daarmee vaak groot.

  Binnen het speekselcontroleteam van het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan de impact van het speekselverlies op het leven van kinderen en hun omgeving. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende uitkomstmaten om deze impact en het effect van speekselreducerende behandelingen in kaart te brengen. Hoewel in dit opzicht in de afgelopen jaren een belangrijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden, van enkel objectief meten (aan de hand van uitkomsten die voor therapeuten/artsen van belang zijn) naar ook subjectief meten (aan de hand van ouder-gerapporteerde uitkomsten en een vragenlijst over de impact van het speekselverlies), zijn deze uitkomstmaten nog altijd gestandaardiseerd: de inhoud is voor ieder kind hetzelfde. Daarmee wordt voorbijgegaan aan de grote diversiteit binnen de groep kinderen met speekselverlies. De tijd is nu aangebroken om een uitkomstmaat te gaan gebruiken die op de persoonlijke situatie van ieder kind en gezin kan worden aangepast, waarbij kinderen en ouders zelf kiezen in welke situaties het speekselverlies voor hen het meest belemmerend is.

  Door leden van het speekselcontroleteam is een zogenaamde patiënt-gegenereerde uitkomstmaat ontwikkeld: de Measure of Performance and Satisfaction for Saliva Control (MPS). De MPS zorgt ervoor dat de mate van speekselcontrole (wat samenhangt met hoe goed het kind droog kan blijven) kan worden gemeten tijdens zelfgekozen activiteiten en situaties, waarin het speekselverlies de grootste impact heeft en het meest belemmerend is. Zo kiezen kinderen en ouders zelf uit welke domeinen de uitkomstmaat bestaat en is er ruimte voor de unieke problemen van ieder kind en gezin. Gedurende de follow-up na een speekselreducerende behandeling wordt vervolgens door ouders en kinderen gescoord hoe het tijdens deze situaties gaat met de speekselcontrole en hoe tevreden zij hiermee zijn. Dat maakt het mogelijk om op gepersonaliseerde wijze te meten wat het effect van een behandeling is.

  Tijdens het driejarig onderzoeksproject zullen de (meet)eigenschappen van de MPS worden geëvalueerd bij (ouders van) alle kinderen die geëvalueerd en/ of behandeld worden door het speekselcontroleteam. Daarbij gaat het om drie aspecten:
  1) de validiteit – meet de MPS wat hij zou moeten meten?
  2) de betrouwbaarheid – zijn de scores stabiel als ze een tweede keer worden gemeten?
  3) de responsiviteit – veranderen de scores mee als de speekselcontrole beter of slechter wordt?

  Bovendien zal aandacht worden besteed aan de (toegevoegde) waarde van de MPS en de verschillen in gekozen activiteiten en situaties en scores tussen diverse groepen kinderen en behandelopties.

  Bijdrage JKF Kinderfonds samen met Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting € 50.000

  lees meer

2021

JKF Kinderfonds heeft het afgelopen (Corona) jaar samen met co-financiers en donateurs; de volgende bedragen besteed aan projecten voor kinderen en jongeren tot 25 jaar met een lichamelijke beperking: 

Toolkit
263789
wetenschappelijk onderzoek
 
Toolkit
54072
sportdagen en schoolreizen
 
Toolkit
18569
onderwijs, arbeid en wonen
 
Toolkit
21067
participatie,
sociale media en cultuur

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl