kinderen met een lichamelijke beperking steunen wij
kinderen met een lichamelijke beperking steunen wij
JKF
JKF

20140115 en 20160123 OJKO

 
OJKO staat voor Opvolgen van Jonge Kinderen met een Ontwikkelingsvertraging.

Binnen het project is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van kinderen met een grote ontwikkelingsvertraging op cognitief- en motorisch gebied.

Naast de globale ontwikkeling wordt de motorische, communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd. Het doel van het OJKO project is om ontwikkelingstrajecten en ontwikkelingspatronen te analyseren en ontwikkelingsmijlpalen en kritische periodes te onderkennen. De kinderen die meedoen aan OJKO kunnen (nog) niet lopen en zelfstandig eten, hebben moeite met communiceren en hebben continue zorg, toezicht en begeleiding nodig. 

Veel ouders van kinderen met een motorische of mentale ontwikkelingsvertraging ervaren een grote onzekerheid omdat vaak onbekend is wat hen te wachten staat en hoe zij hun kind het beste kunnen ondersteunen. Ook voor artsen is het soms moeilijk te voorspellen wat het verloop van de ontwikkeling van een kind met een ontwikkelingsvertraging zal zijn. Wetenschappers en artsen weten nog (te) weinig over jonge kinderen die zich trager of anders ontwikkelen op meerdere gebieden, zoals op motorisch èn mentaal gebied. De onderzoekers van OJKO willen dat er meer bekend wordt over de ontwikkeling deze kinderen, zodat wetenschappers en artsen dan in de toekomst beter antwoord kunnen geven op de vragen van ouders, hun kinderen en begeleiders.

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar de website van OJKO.

Dit project is gefinancierd door het JKF Kinderfonds, Kinderfonds Adriaanstichting en de Cornelia-Stichting. Gezamenlijke bijdrage € 59.559

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl