20200046 LOeS vervolgprojectOmdat het project Veilig Leren Lezen met LOeS (VLL) een groot succes bleek te zijn, wordt het project nu uitgebreid met de volgende onderdelen:

Script
In de methode VLL staat leren lezen centraal, ook al wordt daarnaast volop aandacht besteed aan spelling, woordenschat, mondelinge taal en creatief schrijven. VLL kent voor technisch lezen twee leerlijnen: de maan-lijn voor methodevolgers en de zon-lijn voor vlotte lezers. Dit project richt zich op de maan-lijn en met name op de werkboeken, Veilig en Vlot en Veilig Gespeld.

 

In de werkboeken van de maan-lijn wordt de mogelijkheid geboden om de gegeven instructies zelfstandig of met hulp te verwerken. Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor eigen activiteiten. Dit betekent dat ze keuzes moeten maken, zelf initiatieven moeten nemen, werken volgens plan, kunnen omgaan met uitgestelde aandacht en problemen zelfstandig of met behulp van een klasgenoot oplossen. Door de oefeningen op maat te maken wordt de zelfstandigheid vergroot van de leerlingen die vanwege hun beperking normaal gesproken altijd hulp nodig hebben.

Naast de scripts van de werkboeken worden scripts gebouwd uit Veilig en Vlot en Veilig gespeld. In Veilig en Vlot is een zeer geleidelijke opbouw voor technisch lezen gerealiseerd, waarbij steeds een nieuwe letter aan de letterkennis van de leerling wordt toegevoegd en waarbij steeds de verworven letterkennis gevarieerd wordt toegepast in woordrijen, zinnen en korte teksten. In Veilig Gespeld wordt voor spelling eveneens een zeer geleidelijke opbouw geboden.

Voor alle onderdelen geldt dat de oefeningen op maat worden gemaakt en de nog ontbrekende scripts worden voltooid. Vervolgens moet de lay-out van de gemaakte scripts per kern worden georganiseerd binnen Mind Express. In de bijlage staat een overzicht van de gemaakte en nog te maken scripts. In samenwerking met uitgever Zwijsen wordt de inhoud van de gemaakte scripts beoordeeld en waar nodig aangepast.

Handleiding en workshop voor testfase
Voordat de testfase van start kan gaan, moet er een handleiding worden geschreven en een workshop worden ontwikkeld om begeleiders te leren hoe ze met deze aangepaste versie van VLL kunnen werken.

Testfase
Alle oefeningen worden getest binnen de Maartenschool met een aantal leerlingen individueel en in een klas. De aanpassingen van de oefeningen en de resultaten van de oefeningen bij de leerlingen worden besproken met een testteam bestaande uit een leerkracht, onderwijsassistent, intern begeleider en logopedist.

Na de testfase worden alle hiaten en fouten er uit gehaald. Vervolgens vindt er een evaluatie plaats met het testteam en met medewerkers van uitgever Zwijsen. Het streven is om al het materiaal in januari 2021 ter beschikking te hebben voor alle scholen met leerlingen die gebruik maken van Ondersteunde Communicatie en Mind Express die via de methode VLL lees- en spellingsonderwijs aanbieden.

Klik hier voor meer informatie over het VLL project van de Sint Maartenskliniek.

Bijdrage JKF Kinderfonds € 9.842

Instagram

Youtube

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email:projecten@jkfkinderfonds.nl