Het KION Kinderfonds is in 2020 gestart met het financieren van projecten voor kinderen en/ of gezinnen in het verzorgingsgebied van KION. Het JKF Kinderfonds verzorgt de backoffice werkzaamheden. Dit houdt in dat de aanvragen administratief worden afgehandeld door het JKF, daarnaast geeft het JKF Kinderfonds advies aan KION op basis van de vastgestelde criteria en doelstellingen van het KION Kinderfonds. Het bestuur van KION besluit uiteraard of een bijdrage wordt gegund. 

 

 

Het KION Kinderfonds maakt zich hard voor de ontwikkeling van jonge kinderen in de gemeente Nijmegen en omgeving. Daarom geven zij kinderen onder de 13 jaar in het verzorgingsgebied van KION de kans te ontdekken wat zij leuk vinden en waar zij goed in zijn, waarbij zij zich gezien, gehoord en ondersteund voelen.

Er bestaan verschillende vormen voor het maatschappelijk investeren. KION kiest ervoor financiële middelen in een fonds beschikbaar te stellen voor initiatieven ten behoeve van de ontwikkeling van jonge kinderen. Hierbij zijn een aantal voorwaarden van belang:

  • Het project moet passen bij KION
  • Het project is kind gerelateerd
  • Het project wordt uitgevoerd in het verzorgingsgebied van KION (uit de regio terug naar de regio)
  • Het project is gericht op duurzame verbetering van de positie of de ontwikkeling van kinderen en/ of gezinnen
  • De aanvragende partij is een rechtspersoon.

Aanvragen bijdrage

Zoek je financiering voor je project of onderzoek?

Kijk dan eerst of je project bij de doelstellingen en de doelgroep van het KION Kinderfonds past.

In te dienen aanvragen moeten op een of meerdere van onderstaande thema’s gericht zijn:

  • Hechting & zelfvertrouwen: zelfvertrouwen is een belangrijke basis. Naar elkaar luisteren en praten in groepsverband zijn heel belangrijk in de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Persoonlijkheidsontwikkeling: stimuleren van groeiende zelfstandigheid en behoefte om steeds meer initiatief te nemen.
  • Taalontwikkeling: denken, fantaseren, luisteren, praten, zingen: kinderen worden steeds actiever en creatiever met taal.
  • Beweging, buiten spelen: buitenspelen is niet alleen ontzettend leuk voor kinderen, het is onmisbaar voor hun ontwikkeling. Van buitenspelen worden kinderen gezonder, slimmer en socialer.
  • Sociale participatie: ieder kind heeft het recht om erbij te horen.

In sommige gevallen kan het zijn dat de doelgroepen en het verzorgingsgebied van het JKF Kinderfonds en het KION Kinderfonds overeenkomen. In dat geval kan de aanvraag bij beide fondsen tegelijk ingediend worden via één aanvraag.

Meer weten over het KION Kinderfonds of een aanvraag indienen? Klik dan hier.

Instagram

Youtube

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email:projecten@jkfkinderfonds.nl