kinderen met een lichamelijke beperking steunen wij
kinderen met een lichamelijke beperking steunen wij
JKF
JKF

20190065 foto Bedbox nummer 1 6Update: inmiddels is de bedbox geleverd. Het JKF Kinderfonds ontving meteen een mooie foto. We wensen de bewoners veel plezier met deze nieuwe aanwinst!

Ouders van 27 jongeren met een meervoudige of verstandelijke beperking willen een Mooi Leven Huis realiseren, waarbij naast wonen ook betekenisvolle tijdsbesteding wordt geboden. Veel bewoners hebben naast een meervoudige beperking ook een (vorm van) spasme. Enkele bewoners hebben ook een visuele en auditieve beperking. De combinatie van deze beperkingen zorgt voor een grote mate van zorgcomplexiteit.

Naast professionele zorg en ondersteuning, wordt vooral ook ingezet op actieve en gelijkwaardige betrokkenheid van het sociale netwerk en de leefomgeving. Samen met Nabij Netwerk willen ze zorg en leven integreren. Er wordt samen gezorgd voor de verbinding tussen zorgvrager, verwanten, vrijwilligers en professionals, zodat er één team van betrokken en geïnspireerde mensen ontstaat rondom deze kinderen. Dat team wil de zorg dragen voor een fijner, rijker en mooier leven. Een organisch geheel dat de verantwoordelijkheid deelt. Dat netwerk staat voor Mooi Leven.

Het JKF Kinderfonds financiert samen met FON Heuff de Zeeuw een bedbox voor in de gezamelijke ruimte van het Mooi Leven Huis.

Bijdrage JKF Kinderfonds samen met FON Heuff de Zeeuw € 5.000

 

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl