20190063 werkweek VSO 2020In maart gaan 65 leerlingen van Mytylschool de Sprienke & Deltaschool op werkweek naar de Beukenhof in Biezenmortel. Tijdens schooltijd werken de leerlingen aan een groot aantal vaardigheden om later zichzelf na school zo zelfredzaam mogelijk staande te houden in onze maatschappij.

De doelen die tijdens de reis worden nagestreefd liggen op het terrein van de leergebied overstijgende kerndoelen. Deze doelen bevatten vier thema’s:

1. Leren leren 
De leerling ontwikkelt zelfvertrouwen bij het leren van nieuwe kennis en vaardigheden
De leerling ontwikkelt een open en flexibele houding ten opzichte van de wereld om hem heen, mede in het kader van een leven lang leren

2. Leren taken uitvoeren
De leerling leert zich redzaam en weerbaar te gedragen bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten
De leerling leert samen te werken aan een taak of activiteit
De leerling leert met (technologische) hulpmiddelen en aanpassingen voor (de beperking) de zelfredzaamheid te vergroten
De leerlingen ontwikkelen een regiefunctie: dat wil zeggen leert zo zelfstandig mogelijk te functioneren en waar hulp van anderen nodig is, deze zelf aan te sturen

3. Leren functioneren in sociale situaties
De leerling leert op adequate wijze om te gaan met eigen gevoelens en wensen
De leerling leert respectvol en verantwoordelijk om te gaan met anderen

4. Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief
De leerling leert afwegingen en keuzes te maken die leiden tot een passend persoonlijk toekomstperspectief

Het JKF Kinderfonds vindt het erg belangrijk dat  de doelgroep zo zelfstandig mogelijk leert leven en ondersteunt deze werkweek daarom graag.

Bijdrage JKF Kinderfonds € 5.000

Instagram

Youtube

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email:projecten@jkfkinderfonds.nl