OCR De Twijn wil haar leerlingen stimuleren, activeren en faciliteren bij het ontwikkelen van de vaardigheden die ze nodig hebben om een betekenisvolle plek in onze samenleving te krijgen. Schoolreisjes zijn een geweldige (leer)ervaring in dit proces.
De Twijn 2017 vissen op het wad

De Twijn wil hiermee de volgende doelen bereiken: 

Leren leren; de leerling ontwikkelt een open en flexibele houding ten opzichte van de wereld om hem heen, mede in het kader van een leven lang leren.


Leren taken uitvoeren; de leerling leert zich (zelf)redzaam en weerbaar gedragen bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten en leert samen te werken aan een taak of activiteit.
Leren functioneren in sociale situaties; de leerling leert op adequate wijze om te gaan met eigen gevoelens en wensen en leert daarbij respectvol en verantwoordelijk om te gaan met anderen.
Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief; de leerling krijgt zicht op de eigen voorkeuren, interesses en toekomstwensen op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en goed burgerschap.

Omdat deze schoolreisjes passen bij de doelgroep en de doelstellingen van het JKF Kinderfonds en voorgaande projecten altijd succesvol zijn gerealiseerd ondersteunt het JKF Kinderfonds ook dit project weer graag.

Bijdrage JKF Kinderfonds € 2.550

Instagram

Youtube

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email:projecten@jkfkinderfonds.nl