20160095 foto specialite de la maison voor website bronvermelding Jasmine Wolf PhotographyDe eerste editie van Spécialité was in alle opzichten een groot succes. Belangrijke bijkomstigheid was dat de samenwerking tussen Introdans enerzijds en De Onderwijsspecialisten en de deelnemende scholen van De Onderwijsspecialisten anderzijds fantastisch verliep. Waarbij het van beide kanten een win-win situatie was. Voor Introdans een belangrijke leerervaring om met deze doelgroepen te werken.

Veel doelgroepen waren hen al bekend, maar juist de combinatie van verschillende doelgroepen in één productie maakte het heel uitdagend. Vooral voor de dansdocenten van Introdans Interactie een bijzondere en boeiende ervaring die ze met vlag en wimpel hebben doorstaan.

Ervaringen deelnemende leerlingen
In de doelstellingen van het project zat besloten dat empowerment van de deelnemers een belangrijke pijler binnen het project was. Deze doelstelling is volledig behaald. De deelnemende leerlingen waren trots op het eindresultaat. Niet alleen de leerlingen, maar ook hun ouders/verzorgers, klasgenoten en de deelnemende school zelf. Er werden met dit project grenzen verlegd, bijzondere uitdagingen aangegaan, maar er werden vooral ook eisen gesteld, waardoor grenzen ook daadwerkelijk verlegd werden. Voor de scholen en het docententeam goed en bijzonder te zien hoe de door Introdans gekozen aanpak werkte en tot uitzonderlijke resultaten leidde.

‘Spécialité de la Maison’, editie twee

Na de zeer succesvolle eerste editie is ervoor gekozen op eenzelfde manier de tweede editie te gaan organiseren, waarbij hoofddoelstelling van de projectaanvraag ‘leerlingen en de scholen van (voortgezet) speciaal onderwijs structureel enthousiast maken voor kunst en cultuur’ nog meer aandacht zou gaan krijgen.
Ook voor deze editie waren de uitgangspunten vergelijkbaar met die in de projectaanvraag en vergelijkbaar met de eerste editie. Weliswaar met deelnemende leerlingen van tien andere scholen van De Onderwijsspecialisten en andere leerlingen uit het regulier PO/VO, waarbij m.n. de samenwerking tussen onze twee scholen in Lichtenvoorde (De Hamalandschool en Het Bariet) met een reguliere basisschool uit Lichtenvoorde een hele bijzondere was.

De tweede editie vond wederom plaats in een uitverkocht theater Amphion in Doetinchem.

Afsluitend
De uitkomsten van twee jaar nauw samenwerken met Introdans heeft ertoe geleid dat op de deelnemende scholen de impact van het project nog steeds te merken is. Zo worden er structurele samenwerkingen aangegaan met kunst- en cultuurinstellingen in de regio van de school, dit om de kunst- en cultuurvakken een definitieve plek binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs te geven en daarmee ook de structurele toeleiding van leerlingen met een beperking naar kunst- en cultuurinstellingen te bewerkstelligen.

Daarnaast heeft De Onderwijsspecialisten en Introdans het besluit genomen dat de samenwerking en opgebouwde relatie niet mag stoppen. Vanaf komend schooljaar zal er dan ook op verschillende vlakken én voor minimaal een periode van drie schooljaren samengewerkt worden. Zo start Introdans een zgn. Sprinkels club. Een naschoolse club waar kinderen en jongeren met een beperking naartoe kunnen om daarna, na een periode van deelname, doorverwezen te worden naar de dansvereniging voor een definitief lidmaatschap. Scholen van De Onderwijsspecialisten en Introdans zullen gaan samenwerken om kleine dansproducties te initiëren. De docenten van Introdans kunnen worden ingehuurd voor stimuleringsprojecten, datzelfde geldt voor bijvoorbeeld de inhuur van Adriaan Luteijn voor de inspiratie-verhaal voor het personeel. Uiteraard zijn er nog meer variaties te bedenken. Deze zullen de komende drie schooljaar verder zijn uitwerking gaan krijgen.

Bijdrage JKF Kinderfonds in cofinanciering met Cornelia-Stichting € 35.000

Foto: Jasmine Wolf Photograpy

Instagram

Youtube

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email:projecten@jkfkinderfonds.nl