kinderen met een lichamelijke beperking steunen wij
kinderen met een lichamelijke beperking steunen wij
JKF
JKF

Op 14 juni 2016 werd de voorstelling KABOEM! RETTEKETET! opgevoerd in de theaterzaal van Klimmendaal in Arnhem. 28 kinderen met en zonder beperking speelden daarin samen op slaginstrumenten en blaasinstrumenten.

Het JKF Kinderfonds ontving de eindrapportage van Alex Hanssen van Klimmendaal Revalidatiespecialisten over het Slagwerkproject KABOEM! 2016. Daaruit bleek dat het optreden op 14 juni niet het enige optreden was dat de deelnemers aan het slagwerkproject gaven. Er werd ook opgetreden tijdens het zomerfeest van de Heijenoordschool, de 'hoofdleverancier' van de slagwerkers zonder beperking.
In september werd er opgetreden tijdens het wijkfeest van Arnhem West, de wijk waarin Klimmendaal ligt. En op 3 december, de Internationale Dag van de Gehandicapten, trad een deel van de groep op in het Rozet te Arnhem, samen met deelnemers van de musicalgroep en een revalidant met een elektronisch blaasinstrument. Dit laatste optreden gebeurde op initiatief van en in samenwerking met het JKF Kinderfonds.

Ieder jaar treden de ritmegroepen van Klimmendaal samen met slagwerkleerlingen van de West Arnhemsche MuziekVereeniging (WAMV) op onder de naam “KABOEM!” Dit jaar deden ook blazers mee, van zowel Klimmendaal als de WAMV. De blazers van Klimmendaal speelden op elektronische blaasinstrumenten in het kader van ademhalingsondersteuning.

Tijdens als deze optredens, maar ook tijdens het repeteren daarvoor, maakten de kinderen kennis met elkaar en elkaars leefwereld. Er werd op basis van gelijkwaardigheid samengewerkt.
Er werd niet gepraat over het wel of niet hebben van een beperking. De kinderen zonder beperking hielpen de kinderen met beperking waar nodig, vaak gewoon spontaan.

De kinderen hebben samen een aantal succesvolle slagwerkshows op de planken gezet. Dat heeft hun zelfvertrouwen en eigenwaarde versterkt. Naast de genoemde behaalde doelen op sociaal emotioneel vlak, versterkte het actief slagwerk spelen de spraak- en taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Zeker voor de deelnemers met beperking is dat waardevol. 

Het JKF Kinderfonds zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar met lichamelijke beperkingen. Ook voor hen zijn muziek en musiceren heel belangrijk. Daarom droeg het JKF  Kinderfonds graag bij aan het slagwerkproject KABOEM! van Klimmendaal. 

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl