kinderen met een lichamelijke beperking steunen wij
kinderen met een lichamelijke beperking steunen wij
JKF
JKF

Euro-Chess: Friends beyond Borders

Door het organiseren van Euro-Chess 2016, een internationaal schaaktoernooi, wil Adelante Mytylschool jongeren met en zonder beperking uit
zeven verschillende Europese landen op competitieve en recreatieve wijze via de schaaksport met elkaar in contact brengen.
Adelante Mytylschool werkt samen met de Euro-Chess Foundation (ECF).

Tijdens het toernooi wordt een podium geboden voor culturele uitwisseling, onderling begrip, solidariteit, Europese verbondenheid en fair play voor deze jongeren. Het motto Friends beyond Borders is daarbij leidraad.
Sport- en beweegactiviteiten worden als een belangrijke aanjager gezien om maatschappelijke doelen te realiseren; daarbij denken ze aan de persoonlijke ontplooiing (sportdeelname als middel tegen verveling en dagelijkse routine, als middel om uit sociaal isolement te geraken, verbeteren van het zelfbeeld en zelfvertrouwen, maar ook sport als louter plezier, ontspanning en vermaak). De jongeren krijgen de mogelijkheden om aansprekende activiteiten naar eigen inzicht te organiseren. Zo wil Adelante Mytylschool een natuurlijke communicatie, tolerantie, solidariteit en integratie onder jongeren op Europees niveau stimuleren en realiseren.

Naast deze sportieve component biedt Euro-Chess een aantal culturele activiteiten aan; er wordt aandacht besteed aan het zich leren uiten in een vreemde taal. Tevens maken de jongeren kennis met de culturele erfgoederen en tradities, zeden en gewoonten van ieder land (o.a. door (volks)dans, drama, muziek, culinaire specialiteiten, excursies en film- en/of dvd- presentaties).

Euro-Chess 2016 is een onderdeel van een 3-jarige cyclus die in 2017 haar afsluiting vindt in het nationale blindeninstituut van Boedapest.  

De achtergrond van de jongeren sluit aan bij de doelstelling van Adelante Mytylschool. Zo nemen jongeren met en zonder lichamelijke beperking in de leeftijdscategorie tussen 12 en 30 jaar deel aan deze uitwisseling. De behoeften verschillen sterk. Adelante Mytylschool ziet het als een van de kerntaken om alle jongeren te begeleiden en ze in staat te stellen zoveel mogelijk profijt uit deze uitwisseling te halen. De deelnemers worden geselecteerd door de verschillende partnerorganisaties op basis van o.a. leeftijd, gender en het kunnen schaken. Bij deze selectie krijgen sociaal kansarme jongeren speciale aandacht. Euro-Chess 2016 voorziet in een duidelijke behoefte van deze jongeren om hun horizon te verbreden: contact met leeftijdsgenoten, het samen uitoefenen van sport, het samen plezier maken en het van elkaars cultuur leren.

De trekker van dit project, de heer Keune, heeft in 2016 van het Europese parlement de ‘European Citizen’s Prize' ontvangen voor dit project.

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl