Landelijk ontmoetingsdag 'Meervoudig Ondersteund'

De BOSK organiseerde zaterdag 16 april jl. een landelijke ontmoetingsdag over het programma 'Meervoudig Ondersteund': filmpjes en checklists helpen ouders van jonge kinderen die ernstig meervoudig beperkt zijn.

Het krijgen van een kind met een ernstige meervoudige beperking is enorm ingrijpend. Ouders van jonge kinderen die een dergelijke beperking hebben krijgen te maken met heftige emoties én moeten onverwachts en zonder enige kennis de zorg en ondersteuning van hun kind regelen. Met het programma Meervoudig Ondersteund biedt de BOSK hen nu een helpende hand. Vandaag worden tijdens de landelijke ontmoetingsdag 9 filmpjes en 8 checklists gepresenteerd.

Ouders moeten zich sterk genoeg voelen om de regie over de zorg in eigen hand te nemen, terwijl ze ook te maken hebben met hun eigen emoties, en de praktische en financiële impact dikwijls ook groot is. De BOSK, als vereniging voor mensen met een meervoudig complexe handicap, weet als geen ander hoe belangrijk het is dat je je als ouder gesteund weet in een fase van onzekerheid die niemand weg kan nemen. Juist dan is de ervaringskennis van andere ouders van grote waarde.

Om die reden heeft de BOSK deze ervaringskennis van ouders, samen met die van professionals, ingezet en vertaald in twee handzame instrumenten: checklists en online films. Ouders hebben inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming van deze producten. Hiermee is het echt een programma van ouders voor ouders. Deze filmpjes en checklists zijn te vinden op www.bosk.nl/meervoudigondersteund.

Meervoudig ondersteund is uitgewerkt in negen thema's. Voor elk thema is een filmpje gemaakt waarin een ander gezin aan bod komt, waarbij de ernst van de aandoening bij de kinderen verschilt. Juist ook omdat EMB/MCG een erg breed begrip is, met veel diversiteit qua ontwikkeling binnen het spectrum. De BOSK wil hiermee een kleine inkijk geven in het leven van deze gezinnen met een EMB/MCG-kind, zodat andere ouders hier, naast informatie, ook kracht en inspiratie uit kunnen halen.
Daarnaast zijn er op www.bosk.nl/meervoudigondersteund ook acht, zeer praktische, checklists te vinden, waarmee ouders geholpen worden inzichtelijk te krijgen wat er geregeld moet worden. Ook ondersteuning bij de voorbereiding op een gesprek met de specialist of bij het aanvragen van hulpmiddelen wordt geboden. Deze checklists zijn als download beschikbaar op de website.

Later in het jaar komt verdere inhoudelijke informatie online beschikbaar.

Het project Meervoudig Ondersteund werd, naast het JKF Kinderfonds, mede mogelijk gemaakt door FondsNutsOhra, het Revalidatiefonds, het VSBfonds en NSGK voor het gehandicapte kind.

Instagram

Youtube

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email:projecten@jkfkinderfonds.nl