20180025 De Wijde Mantel

Het logeerhuis Q-Dreams biedt logeren met één-op-één begeleiding voor zeer zorgintensieve kinderen met een meervoudige beperking. Voor deze doelgroep is zeer beperkt logeeropvang beschikbaar. Het is de doelgroep die bij veel logeerhuizen en instellingen worden afgewezen omdat ze de intensieve één-op-één- zorg voor de kinderen niet kunnen leveren. Q-Dreams is er juist op gericht deze doelgroep een huiselijke plek te bieden.
Het logeerhuis is gevestigd in het kleinschalig wooninitiatief De Wijde Mantel waar 5 meervoudig beperkte kinderen samen met hun ouders wonen. Op dit moment heeft het logeerhuis 3 logeerplekken. Ze hebben de ruimte om uit te breiden naar 5 plekken. Om daarbij tegemoet te komen aan een doelgroep die ze nu niet kunnen bedienen willen ze graag twee afgesloten hoog-laag bedboxen aanschaffen. Het JKF Kinderfonds betaalt mee aan de aanschaf van deze bedboxen.

Bijdrage JKF Kinderfonds € 3.100

Prijswinnaar KFA JKF prijs 2018 uitreikingTijdens het JKF/ KFA congres 2018 op vrijdag 9 maart in de Arminiuskerk in Rotterdam werd de prijs van € 50.000 voor het meest originele idee ten behoeve van de doelgroep van het JKF en KFA uitgereikt aan het project Beeldtaal! van Stichting Com in Beeld.
Rebecca Donkersloot, Jelle van Kleef en Niels Vermeule onder leiding van Mascha Legel namen de prijs in ontvangst uit handen van de voorzitters van JKF-Kinderfonds en Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting. Helaas ontbrak Lars Schuurman vanwege ziekte.

Het team van Com in Beeld was vandaag ook aanwezig om de hele dag vast te leggen op film. Zodra deze film beschikbaar is wordt deze via social media verspreid.

Beeldtaal! Verhalen vertellen als je moeilijk kunt spreken

Communiceren is het fundament van taalontwikkeling, participatie en persoonlijke ontwikkeling, in de klas, thuis, in de maatschappij en op sociale media. Wanneer je moeilijk of niet kan spreken, zgn. Complex Communication Needs (CCN) hebt, is contact maken met een ander (participatie) en een conversatie voeren (communicatie) een grote uitdaging. Een persoonlijk verhaal vertellen of informatie overbrengen, kost de verteller met CCN vaak veel tijd en energie. Daarom is het heel belangrijk dat jongeren met CNN kunnen beschikken over beelden als aanvulling op de huidige  communicatiemiddelen .Kinderen en jongeren communiceren immers steeds meer met beeld op bijvoorbeeld facebook, instagram en op YouTube met persoonlijk vlogs.

Film als Ondersteunde Communicatie (FaOC) methode

Vanuit die achtergrond is de Film als Ondersteunde Communicatie (FaOC) methode ontwikkeld voor kinderen en jongeren die niet of nauwelijks spreken door een lichamelijke beperking of ziekte. De kern van de methode is dat kinderen en jongeren zelf een film maken, een zgn. Persoonlijk Visueel Stoygram (PVS). De kinderen en jongeren filmen en monteren zelf, vanuit hun eigen perspectief. De zelfgemaakte film wordt ingezet als Ondersteunde Communicatie bij het vertellen van verhalen

Prijswinnaar KFA JKF prijs 2018 JelleWat is het probleem?

Om zelf te kunnen filmen en monteren is het, voor kinderen en jongeren met een (zeer) slechte hand en/of arm motoriek, noodzakelijk om met een configuratie (maatwerk toepassing) van verschillende technologieën te gaan werken.

Reguliere audiovisuele middelen als een Ipad, mobiele telefoon (voor film), computer met (gratis) film-editing software, of een (vlog) camera kunnen meestal niet (automatisch) geïntegreerd worden met een rolstoel-joystick, spraakcomputer, eygaze (met ogen), of knop-aansturing. Hoe kunnen we deze mooie “reguliere” audiovisuele media technologie ook toegankelijk maken voor kinderen en jongeren met een (zeer) slechte handmotoriek zodat zij, net als hun leeftijdsgenoten, verhalen kunnen vertellen in beeld en woord? Dat kan door technische aanpassingen, zg. configuraties , aan de i-pads, camera's en  telefoons te ontwikkelen zodat deze groep, ondanks de beperking aan hun handen, de apparatuur toch kan bedienen.

Beoogde opbrengsten

Door het ontwikkelen van drie audiovisuele proef-configuraties vergroten we 1) de toegankelijkheid van reguliere audiovisuele middelen voor mensen met een (zeer) slechte handmotoriek, en 2) de inzet van audiovisuele communicatie technologie (FaOC) door kinderen en jongeren die niet of nauwelijks spreken zodat zij meer verhalen kunnen gaan vertellen en meer kunnen gaan participeren, in het dagelijks leven en op sociale media.

De opbrengst : o.a. minstens 3 audiovisuele proef-configuraties om “zelfstandig” te kunnen filmen, monteren en verhalen te kunnen vertellen in beeld en woord. De verwachting is dat elke configuratie, om zelfstandig te kunnen filmen en monteren, de oplossing is voor veel meer doelgroepen die een (zeer) slechte handmotoriek hebben. 

 

 

Mies Bouwman 1

Wij hebben afscheid moeten nemen van Mies Bouwman, lid van ons Comité van Aanbeveling.

Jarenlang was zij ons boegbeeld, het gezicht van de toenmalige Johanna Stichting, het huidige JKF- Kinderfonds.

Op 26 november 1962 werd de actie “Open Het Dorp” ingezet met een 24 uur durende marathon televisie-uitzending, die door Mies Bouwman werd gepresenteerd. Zoiets was nog nooit eerder vertoond in de mediawereld. Op 28 januari werd de actie gesloten met de bekendmaking van de totale opbrengst van maar liefst 25 miljoen gulden.

http://www.youtube.com/watch?v=EQF2yfq7IWs

De actie heeft een revolutie betekend in de kijk op mensen met en handicap ofwel met een beperking, zoals we dit tegenwoordig benoemen. Het idee dat mensen met een beperking zoveel mogelijk in de samenleving moeten kunnen participeren werd toen opgepakt en uitgedragen. En hieraan heeft Mies Bouwman een essentiële bijdrage geleverd.

Het JKF-Kinderfonds steunt nog altijd projecten die de participatie van kinderen met een beperking beogen en financiert daartoe ook wetenschappelijk onderzoek.

Jarenlang heeft Mies Bouwman ons werk gesteund, wij zijn haar daar zeer dankbaar voor.

 

20160069 www wijzerProject
WWW Wijzer is een innovatieproject gekoppeld aan onderzoek, waarin een digiale tool wordt ontwikkeld die gezinnen met en kind met en lichamelijke beperking helpt in het exploreren, formuleren en prioriteren van hun informatie- en ondersteuningsnehoeften en hen helpt bij het zoeken naar opkossingen.

De WWW-Wijzer wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen ouders, zorgverleners, (informatie)technologen en onderzoekers, en wordt geëvalueerd middels ervaringen van ouders en implementatie in de kinderrevalidatie. Het project  bouwt voort op eerder onderzoek met ouders van kinderen met een beperking naar hun informatie- en ondersteuningsbehoeften (Navigatie in de Kinderrevalidatie, OBI; eindverslag in Bijlage 1) en sluit aan bij de ontwikkeling van een ErvaringsKennisCentrum door de BOSK samen met Zuyd Hogeschool.

20160022 ErasmusProject
In dit project wil het Erasmus MC een eerste stap maken in het in kaart brengen van de kwaliteit van leven in bij aangeboren voetafwijkingen. Om dit te kunnen doen, wordt gebruik gemaakt onder andere van een vragenlijst die speciaal ontwikkeld en gevalideerd is voor kinderen met voetklachten. Echter, deze vragenlijst was alleen in het Engels beschikbaar en dus nog niet te gebruiken in de Nederlandse populatie. Om dit mogelijk te maken, zal als eerste deelproject van dit onderzoeksproject, deze vragenlijst vertaald worden in de Nederlandse taal en gevalideerd worden. Met behulp van deze vragenlijst worden daarna de klachten en problemen van kinderen met aangeboren voetafwijkingen in kaart gebracht. Is voetfunctie een belangrijke beperking in deze groep kinderen of is het uiterlijk van de voet dat een groter probleem vormt? Met het antwoord op deze vragen hoopt men de begeleiding en eventueel behandeling in de toekomst te verbeteren.

20180013 eftelingJaarlijks organiseert Mytylschool de Brug voor de meeste groepen een schoolreisje of werkweek. Deze hebben allemaal een overwegend educatieve functie naast het stimuleren van zelfstandigheid en het nemen van initiatief. De werkweken en schoolreisjes vinden tussen 29 maart en 30 november 2018 plaats.

Er gaan dit jaar in totaal 281 leerlingen mee. Er zijn schoolreisjes naar Diergaarde Blijdorp, Ouwehands Dierenpark, Plaswijckpark, de Efteling en het Openluchtmuseum in Arnhem. Daarnaast zijn er woontrainingen (schoolkampen) en werkweken bij Stichting BIO in Arnhem, naar De Biestheuvel, Keulen en Parijs, Oostvoorne, Londen en Loon op Zand/ Suikerberg.

JKF Kinderfonds ondersteunt deze uitstapjes door de meerkosten te betalen. Ouders en school dragen zelf uiteraard ook bij.

Bijdrage JKF Kinderfonds € 6.500

20170119 NSOHet Bijzonder Concert "Durf te dromen!" bestaat uit twee onderdelen: het geven van twee korte concerten op het revalidatiecentrum voor de leerlingen van mytylschool De Brug en het geven van een concert in de Doelen in samenwerking met MBMM.

Stichting het Nederlands Studenten Orkest (NSO) wil kinderen met een ernstige fysieke beperking de kans geven om in aanraking te komen met jonge mensen die een muziekinstrument bespelen in een voltallig symfonieorkest. Deze kinderen volgen onderwijs aan mytylschool De Brug, gehuisvest in revalidatiecentrum Rijndam. Omdat het voor veel kinderen lastig is om naar een concertzaal te gaan, velen van hen zitten in een aangepaste rolstoel, heeft het NSO besloten om met het voltallige orkest naar het revalidatiecentrum toe te gaan en daar twee korte concerten te geven en de kinderen kennis te laten maken met de muziekinstrumenten uit een symfonieorkest.

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: info@johanna.org