logo 380Om de kracht van onze doelgroep (kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking) goed onder de aandacht te brengen treden onze JKF Music Kids op tijdens de Wereld Gehandicaptendag op maandag 3 december van 16.00 tot 18.00 uur in de hal van NS Station Arnhem CS. Dit optreden wordt gefilmd door ons JKF Vlogteam.

Het JKF Kinderfonds is natuurlijk supertrots op de JKF Music Kids en het JKF Vlogteam en wil dit graag met u delen. Daarom nodigen we u allemaal van harte uit om dit mee te beleven met ons.

Het JKF Kinderfonds heeft als doel kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking goed te laten participeren in de maatschappij. Hierdoor krijgen ze meer zelfvertrouwen en een beter gevoel van eigenwaarde. Door het ondersteunen van projecten die ervoor zorgen dat onze doelgroep met extra hulp gewoon mee kan doen stimuleren we dit. 

 

De JKF Music Kids is een orkest onder leiding van muziektherapeut Alex Hanssen van Revalidatiecentrum Klimmendaal. De kinderen met een beperking maken prachtige muziek met behulp van de magic flute, tegelijkertijd wordt er ook gerevalideerd. De ademhaling wordt geoefend. Revalidatie kan best leuk zijn dus!

Het JKF Vlogteam maakt een mooi visueel verslag van het optreden. Dit team onder leiding van Mascha Legel van CamOnWheels heeft de KFA/JKF prijs 2018 gewonnen voor het beste idee voor onze doelgroep.
Jongeren met een lichamelijke beperking hebben soms veel moeite met praten, bijvoorbeeld omdat ze spastisch zijn. Daardoor denken veel mensen dat ze ook een verstandelijke beperking hebben, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Door hun verhalen via beeld te laten zien krijgen deze jongeren een 'stem'

 

Donaties op rekeningnummer NL76INGB0654013004 t.n.v. Johanna Kinderfonds Arnhem

om samen met ons meer van deze fantastische projecten voor kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking

te kunnen ondersteunen zijn natuurlijk altijd welkom!

 

20180039 logo VPG OpmeerVereniging Paardrijden Gehandicapten Opmeer organiseert jaarlijks een ruiterkamp voor jongeren met een beperking. Onder begeleiding van vaste vrijwilligers wordt een leuk activiteitenprogramma uitgevoerd met onder andere paardrijden in de vrije natuur, verzorgen van pony's en paarden, samen stallen schoonhouden, een bonte avond, uitstapjes, een speurtocht en een spelletjesavond. Er wordt gelogeerd in de manege.

Ook dit jaar is het project weer naar tevredenheid verlopen. Dit mede doordat het paard- en pony bestand van de manege voldoende ruim was en daardoor de gewenste paarden en pony’s beschikbaar waren. Tevens waren de benodigde binnenruimten voor op- en afstijgen en de tillift op de gewenste tijdstippen beschikbaar.
Er is dagelijks met alle begeleiders en sommige ruiters ’s avonds geëvalueerd.  De mogelijke verbeterpunten zijn de volgende dag direct toegepast.
Door vier dagen met elkaar bezig te zijn is er weer een verdere integratie tussen ruiters en begeleiders ontstaan in een plezierige sfeer.  Het jaarlijkse ruiterkamp is daardoor iets waar door ruiters en begeleiders naar wordt uitgekeken.
De zelfstandigheid van de ruiters is verder vergroot door - waar mogelijk - taken bij de ruiters te leggen waarvoor in de reguliere lessen niet altijd tijd voor is.

Bijdrage JKF Kinderfonds € 2.000

20180002 foto ijssportdag 2017De Nederlandsche Tafelronde 68 Heerenveen heeft in maart 2018 weer een ijssportdag georganiseerd voor leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige beperkingen van speciaal onderwijsscholen uit Friesland en Zwolle. Het is weer een groot succes geweest.

Het JKF Kinderfonds had een bijdrage beschrikbaar gesteld maar deze bijdrage was niet nodig omdat er meer (eenmalige) sponsors waren dan verwacht. Hierdoor is de bijdrage van het JKF Kinderfonds vrijgevallen. Dit bedrag wordt aan een ander project voor kinderen met een lichamelijke beperking besteed.

 

JFK Music Kids GOOp 30 Januari 2019 vindt het concert onder leiding van muziektherapeut Alex Hanssen plaats in de theaterzaal van revalidatiecentrum Klimmendaal in Arnhem. JKF Music Kids die blaastherapie krijgen bij muziektherapie van Klimmendaal (leerlingen van Het Prisma en Mariëndael) geven een concert in samenwerking met Het Gelders Blaaskwintet. Het concert wordt gegeven voor klasgenoten, familie en vrienden. Klasgenoten van Het Prisma spelen aanvullende slagwerkmuziek. 

20170023 Logo stg BEAStichting Bewegen En Ademhalen (BEA) van revalidatiecentrum Beatrixoord uit Groningen heeft als missie: mensen met een lichamenlijke beperking zoveel mogelijk stimuleren te sporten en te bewegen. 

Het doel van van de handbikebattle is om de deelnemers van het BEA Handbike Team fysieke en mentale grenzen te laten verleggen. Dit doen ze door met het team in Oostenrijk een sportieve strijd aan te gaan tegen elkaar en zichzelf, door de Kaunertaler Gletscherstrasse in Tirol te beklimmen. Het team bestaat uit jongvolwassenen met een dwarslaesie of CP.

20180049 Logo Stichting Sport HelptDe Sport Helpt Friends-dag is een volledig verzorgde dag in het teken van kinderen met een (ernstige) ziekte of beperking, bestaande uit een sportcarrousel en een droomontmoeting XXL. Een dag waarop het faciliteren en het stimuleren van sport en spel centraal staat, waarop de kinderen de mogelijkheid krijgen topsporters te ontmoeten en met hen te sporten. De focus ligt op beweging en sociale interactie van deze kinderen, de vreugde die zij ervaren na het contact met een topsporter en de kracht die zij hieruit putten. 

Uniek sporten Pigeons on wheels

Vanaf vrijdag 5 oktober 2018 start bij Pigeons in Duiven jeugd rolstoelbasketbal voor kinderen en jongeren vanaf 8 jaar die door een lichamelijke beperking niet mee kunnen doen in een reguliere groep. 

Klik hier om het nieuwsbericht met daarin ook een filmpje van de vereniging en het senioren rolstoelbasketbalteam te bekijken.

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: info@johanna.org