Slider

20140036 glandulae submandibulares extirpatiesHet Drooling Consortium is sinds 2000 actief in Nijmegen en is het enige team in Nederland waar in een multidisciplinaire setting deze problematiek onderzocht én behandeld wordt. Het team bestaat uit een KNO-arts, revalidatiearts, kinderneuroloog, logopedist en gedragstherapeut.


Het Drooling Consortium is zeer actief in wetenschappelijk opzicht en wereldwijd één van de meest vooraanstaande onderzoekscentra op dit gebied. Het doel van deze studie was om systematisch de morbiditeit en effectiviteit van glandulae submandibulares extirpaties vast te stellen, om zo een gericht behandelprotocol te kunnen hanteren.
Eerder werd er binnen het Radboudumc al onderzoek verricht naar het effect van submandibulaire ductusrelocatie en botulinetoxine-injecties. Deze behandelingen zullen als controle-interventie fungeren.Uitkomstmaten zijn onder andere cosmetische effecten, de mate van kwijlen, opnameduur, peri-operatieve morbiditeit, complicaties en operatieduur.

tandem-bewegende-animatie-0001Om het mogelijk te maken dat leerlingen met een fysieke beperking samen met hun klasgenoten naar hun stage-adres kunnen fietsen wordt er een elektrische tandem aangeschaft. OCR De Twijn verwacht dat de tandem daarnaast ook gebruikt kan worden voor leuke uitstapjes in de buurt zoals sportdagen en klassenuitjes. Op die manier kunnen de kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking aan veel meer activiteiten meedoen. 

Bijdrage JKF Kinderfonds € 1.899

 

Videoclip AMIGOHet Groot Arnhems Kinderorkest gaat in samenwerking met Rock & Rolstoel Producties een nieuwe videoclip maken van Amigo met toestemming van de band Chef' Special!

Het Groot Arnhems Kinderorkest is een orkest waarin kinderen met en zonder beperking én met een verschillende culturele achtergrond samen muziek maken. De kinderen met beperking zijn met name kinderen met een spierziekte. Zij blazen op elektrische blaasinstrumenten.

20210016 TractorVanwege de Coronamaatregelen heeft Stichting Paardrijden Deventer Gorssel e.o. het afgelopen jaar maar weinig inkomsten gehad omdat veel paardrijlessen voor kinderen en jongeren met een beperking niet door konden gaan. Twee instellingen hebben alle paardrijlessen geannuleerd en meerdere ruiters konden geen contributie meer betalen. 

Net in deze tijd heeft de mini tractor het begeven.

Mindset wonenMindset Wonen in Nijmegen is een wooninitiatief dat wordt opgezet en beheerd voor en door (jong) volwassenen met een lichamelijke beperking (o.a. rolstoel-gebonden), bij wie de beperking van dusdanige aard is dat zij 24-uurs assistentie/zorg nodig hebben. Zij willen zelfstandig wonen, zelf kunnen kiezen waar ze wonen en met wie ze wonen. Daarnaast willen ze zelf hun assistentie en zorg bepalen (volledig naar eigen behoefte).

BIOAls alles meezit gaan 20 leerlingen die onderwijs volgen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs van de groepen Botter en Schouw van De Twijn uit Zwolle in mei 2021 op schoolkamp naar BIO Vakantieoord in Arnhem.  
Een schoolkamp zorgt ervoor dat er een (nog) betere binding tussen de leerlingen onderling en leerkracht ontstaat.Doordat ieder op elkaar aangewezen is, kunnen er doorbraken ontstaan in de relatie en zelfredzaamheid van leerlingen. Daarnaast ontdekken leerlingen tijdens de (specifieke) kampen wat ze leuk vinden en draagt dit bij aan het vinden van een zinvolle (en structurele) vrijetijdsbesteding.

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl