Onderwijscentrum De Twijn uit Zwolle organiseert jaarlijks schoolkampen voor de leerlingen. De schoolkampen worden georganiseerd voor 11 klassen en 173 leerlingen.
De leeftijd van de leerlingen varieert tussen 10 en 18 jaar.

logo de TwijnDe Twijn is een onderwijscentrum voor leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke, medische of ernstig meervoudige beperking.
Op de Twijn worden kinderen gestimuleerd, geactiveerd en gefaciliteerd bij het ontwikkelen van de vaardigheden die ze nodig hebben om een betekenisvolle plek in de samenleving te krijgen. Het onderwijscentrum is onderdeel van koepelorganisatie Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle.

De schoolkampen hebben tot doel de leerlingen zelfstandiger en weerbaarder maken en hen voor te bereiden op o.a. werken, wonen en vrije tijd.

Een speciaal schoolkamp zorgt ervoor dat er een (nog) betere binding tussen leerling en leerkracht ontstaat. Doordat zij op elkaar aangewezen zijn, kunnen er doorbraken ontstaan, ook omdat er die week geen schooltijden zijn en er 'doorgewerkt' kan worden.
De kampen vinden plaats in aangepaste accommodaties, t.w. Bio Vakantieoord Arnhem (7x), 2 in groepsaccommodaties op Texel en Vlieland en 2 op een camping. Voor het vervoer wordt gebruik gemaakt van rolstoelbussen.

Kinderen en jongeren onbeperkt in beweging!

Eind 2014 diende Sportclub Doesburg een projectplan in voor 'Doesburg Uniek in Beweging'. Doel was om, met de samenwerkingspartners binnen het project, een stimuleringsprogramma op te zetten om kinderen met een beperking duurzaam aan het sporten te krijgen. Hiermee richtten zij zich op de bevordering van de gezondheid en de participatie van de doelgroep.

Spionage Idefix Stichting Idéfix organiseert jaarlijks een low-budget vakantieweek met sportieve en culturele activiteiten voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar met een lichamelijke beperking.

It Sailhûs, een multifunctioneel watersportcentrum voor mensen met een beperking.

JKF KinderFonds droeg bij aan de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes van It Sailhûs van SailWise. Recent ontvingen wij het eindverslag van het gehele project en wat is It Sailhûs mooi geworden!!

Giro d'Italia in Nijmegen

Het JKF Kinderfonds droeg in 2016 bij aan het project 'Com in Beeld' van Stichting Com in Beeld.
De Stichting Com in Beeld heeft, in samenwerking met de Radboud University en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het initiatief genomen voor de organisatie van de Racerunner Giro Battle.

Euro-Chess: Friends beyond Borders

Door het organiseren van Euro-Chess 2016, een internationaal schaaktoernooi, wil Adelante Mytylschool jongeren met en zonder beperking uit
zeven verschillende Europese landen op competitieve en recreatieve wijze via de schaaksport met elkaar in contact brengen.
Adelante Mytylschool werkt samen met de Euro-Chess Foundation (ECF).

Optreden JKF Music Kids!

Ze waren er klaar voor, de JKF Music Kids onder de bezielende leiding van Alex Hanssen. Voor hun optreden in Rozet Arnhem ter gelegenheid van de negende Wereld Gehandicapten Dag op 3 december jl.

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: info@johanna.org