genomineerde Radboudumc Martial arts training voor kinderen met motorische beperkingen

Sportmogelijkheden voor chronisch zieke kinderen zijn beperkt. Daarnaast zijn de meeste sportlessen alleen gericht op fysieke aspecten, maar blijven belangrijke psychosociale aspecten achter. In dit project wil het Radboud daarom graag een sportprogramma ontwikkelen dat aandacht besteedt aan zowel de fysieke als psychosociale ontwikkeling van jongeren met een motorische beperking. Plezier staat hierbij voorop!

Trainingen die beide aspecten bevatten bestaan al in de vorm van martial arts (verdedigingskunsten). Tijdens martial arts lessen worden fysieke aspecten als kracht, lenigheid, coördinatie en balans getraind, maar er is ook veel aandacht voor psychosociale aspecten zoals zelfbeeld, zelfvertrouwen en weerbaarheid. Wij denken dat martial arts daarom een ideale basis zijn voor een sportprogramma gericht op zowel fysieke als psychosociale aspecten. Echter kunnen reguliere martial arts trainingen niet zomaar toegankelijk gemaakt worden voor jongeren met een motorische beperking. Het is belangrijk om te kijken welke oefeningen wel en niet geschikt zijn en of alle oefeningen veilig zijn. Daarom willen we in samenwerking met medische-, onderwijs-, en martial arts experts en ervaringsdeskundigen (ouder en jongere) een aangepast sportprogramma ontwikkelen.

Het doel is om het sportprogramma aan te bieden aan een grote groep jongeren met chronische motorische beperkingen. Tijdens de studie zal worden gekeken of het programma de verwachte positieve effecten heeft en of er nog aanpassingen gedaan dienen te worden. Uiteindelijk is het doel om kinderen die kennis hebben gemaakt met martial arts trainingen te laten doorstromen in reguliere martial arts klassen. Door samenwerking met de Hoge school Arnhem Nijmegenen de sportbond ITF Nederland wordt gekeken naar de mogelijkheden om dit programma ook op grotere schaal te implementeren.

 

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: info@johanna.org